SCIENTIFUTURA APERIT

                                                    KNOWLEDGE IS THE KEY TO THE FUTURE

 

 
 

SAREPTA SECONDARY SCHOOL
“SCIENTIA FUTURA APERIT”
KNOWLEDGE IS THE KEY TO THE FUTURE
 
 
 
MESSAGE FROM THE PRINCIPAL
 
As we enter this year, I would like to welcome back all our learners, especially our new grade
8 and 9 learners who are joining our school for the first time. I trust that you re well-rested, eager and ready for this new phase in your school career.
 
As all the new challenges of 2015 await us, it is very important that we are all informed about what is expected of us and what our responsibilities are as learners and parents affiliated to this school.
 
This site contains the most important and relevant information regarding the school. It is therefore essential that all stake holders associated with Sarepta Secondary School – especially the learners and their parents familiarize themselves with the content of this site.
 
This will not only help our new learners to adapt to their new environment, but will also lead to better understanding, respect and co-operation between educators, parents and learners and in this way avoid unnecessary and time-consuming conflict.
 
When parents become involved in the activities of the school, education becomes a family affair. As teachers and parents get to know one another better, their relationship becomes more trusting and this is always good for the growth and development of the child/learner.
 
Our common goal and purpose at this school must always be to ensure that effective teaching and learning takes place, so that the products (learners) who leave us one day are people of sound character, who will become reliable citizens and help to change our country for the better.
 
At Sarepta, we would like all our learners to feel welcome and secure, but also feel that there are people/educators who really care about their well-being as individuals. Our school must also be a place where all learners can thrive and grow physically, intellectually and emotionally.
 
In order to achieve this, it is important to realize that teamwork between learners and educators and parents is required if we want to attain success and ensure that this school remains a place where quality education is practised.
And let us always remember that it is only through the Lord’s power, guidance and support that we will be able to deal with and cope with all our challenges and endeavours in this year.

 
SKOOL MISSIE
 
Die missie van Sarepta Sekondêre skool is die bevordering en beoefening van ‘n kultuur van deelnemende leer en onderwys wat almal bevoordeel. Hierdie kultuur is gebaseer op gedeelde opvoedkundige doelstellings onderwysers, ouers en die Kuisrivier-gemeenskap.
 
Ons bevorder gemeenskap betrokkenheid en is ingestel op die aanmoediging van deelnemende besluitneming, die reg op aansprake die bemagtiging van ons skool gemeenskap en die breërgemeenskap.
 
Die primêre doel van ons skool is die ontwikkeling van denkers wat selfstandig optree, wat self dissipline toepas, selfvertroue het, krities is en wat deur gesonde norme en waardes gelei word. Ons skool tree op as ‘n medium van ontwikkelingdeur in die jeug te belê deur middel van kwaliteit onderwys en die ontwikkeling van vaardighede. Leerlinge en leerders word aangemoedig om hulself te ontdek en om hul potensiaal te verwesenlik terwyl ons skool die geleenthede daarvoor sal voorsien.
 
1. Die wapen vorm en die golf lyne dui op die ligging van dies kool. 
    Die wapen vorm is soort gelyk aan die dorp van Kuilsrivier (Die golflyne verwys na die Kuilsrivier) 
 
2. Die boek is simbolies van die verworwe kennis waarmee jy die toekomste gemeenskap, verstaan, ontleed, en ontsluit. 
 
3. Die lourierkrans dui op die prys en belonings wat verkry moet word wanneer kennis tot voordeel van jouself en andere ingespan word. 
 
4. Die ontstaan datum van die skool 1987 word op die boekvoorgestel.

 

 

      

                SCIENTIFUTURA APERIT

                                                    KNOWLEDGE IS THE KEY TO THE FUTURE

 

 
 

SAREPTA SECONDARY SCHOOL
“SCIENTIA FUTURA APERIT”
KNOWLEDGE IS THE KEY TO THE FUTURE
 
 
 
MESSAGE FROM THE PRINCIPAL
 
As we enter this year, I would like to welcome back all our learners, especially our new grade
8 and 9 learners who are joining our school for the first time. I trust that you re well-rested, eager and ready for this new phase in your school career.
 
As all the new challenges of 2015 await us, it is very important that we are all informed about what is expected of us and what our responsibilities are as learners and parents affiliated to this school.
 
This site contains the most important and relevant information regarding the school. It is therefore essential that all stake holders associated with Sarepta Secondary School – especially the learners and their parents familiarize themselves with the content of this site.
 
This will not only help our new learners to adapt to their new environment, but will also lead to better understanding, respect and co-operation between educators, parents and learners and in this way avoid unnecessary and time-consuming conflict.
 
When parents become involved in the activities of the school, education becomes a family affair. As teachers and parents get to know one another better, their relationship becomes more trusting and this is always good for the growth and development of the child/learner.
 
Our common goal and purpose at this school must always be to ensure that effective teaching and learning takes place, so that the products (learners) who leave us one day are people of sound character, who will become reliable citizens and help to change our country for the better.
 
At Sarepta, we would like all our learners to feel welcome and secure, but also feel that there are people/educators who really care about their well-being as individuals. Our school must also be a place where all learners can thrive and grow physically, intellectually and emotionally.
 
In order to achieve this, it is important to realize that teamwork between learners and educators and parents is required if we want to attain success and ensure that this school remains a place where quality education is practised.
And let us always remember that it is only through the Lord’s power, guidance and support that we will be able to deal with and cope with all our challenges and endeavours in this year.

 
SKOOL MISSIE
 
Die missie van Sarepta Sekondêre skool is die bevordering en beoefening van ‘n kultuur van deelnemende leer en onderwys wat almal bevoordeel. Hierdie kultuur is gebaseer op gedeelde opvoedkundige doelstellings onderwysers, ouers en die Kuisrivier-gemeenskap.
 
Ons bevorder gemeenskap betrokkenheid en is ingestel op die aanmoediging van deelnemende besluitneming, die reg op aansprake die bemagtiging van ons skool gemeenskap en die breërgemeenskap.
 
Die primêre doel van ons skool is die ontwikkeling van denkers wat selfstandig optree, wat self dissipline toepas, selfvertroue het, krities is en wat deur gesonde norme en waardes gelei word. Ons skool tree op as ‘n medium van ontwikkelingdeur in die jeug te belê deur middel van kwaliteit onderwys en die ontwikkeling van vaardighede. Leerlinge en leerders word aangemoedig om hulself te ontdek en om hul potensiaal te verwesenlik terwyl ons skool die geleenthede daarvoor sal voorsien.
 
1. Die wapen vorm en die golf lyne dui op die ligging van dies kool. 
    Die wapen vorm is soort gelyk aan die dorp van Kuilsrivier (Die golflyne verwys na die Kuilsrivier) 
 
2. Die boek is simbolies van die verworwe kennis waarmee jy die toekomste gemeenskap, verstaan, ontleed, en ontsluit. 
 
3. Die lourierkrans dui op die prys en belonings wat verkry moet word wanneer kennis tot voordeel van jouself en andere ingespan word. 
 
4. Die ontstaan datum van die skool 1987 word op die boekvoorgestel.