Subject packages for various career fields:


LEARNERS HAVE TO DO 7 SUBJECTS IN GRADE 10

Vakpakkette vir verskillende beroepsvelde:


LEERDERS MOET 7 VAKKE NEEM IN GRAAD 10

PAKET A

 • A 1 (Afrikaans) A 2 (English)
 • Lewenswetenskappe
 • Fisiese Wetenskappe
 • Elective / Elektief
 • Geskiedenis/ Aardrykskunde
 • Afrikaans (Huistaal)
 • Engels (Addisioneel)
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Physical Science
 • Life Science
 • English (Home)
 • Afrikaans (Additional)
 • Mathematics
 • Life Orientation
 • History / Geography

PAKET B

 • A 1 (Afrikaans) A 2 (English)
 • Afrikaans(Additional) / Afrikaans (Huistaal)
 • English (Home) / Engels (Addisioneel)
 • Mathematics/Maths Literacy / Wiskunde/Wiskunde Geletterdheid
 • Life Orientation / Lewensoriëntering
 • Business Studies / Besigheidstudie
 • Economics / Ekonomie
 • Elective / Elektief
 • Rekenaartoepassingstegnologie
 • [slegs 25] / Rekeningkunde
 • Computer Application
 • Technology (CAT) [only 25]
 • Accounting

PAKET C

 • Afrikaans (Additional) / Afrikaans (Huistaal)
 • English (Home) / Engels (Addisioneel)
 • Mathematical Literacy / WiskundeGeletterdheid
 • Life Orientation / Lewensoriëntering
 • Geography / Aardrykskunde
 • History / Geskiedenis
 • Life Sciences / Lewenswetenskappe
 • Elective / Elektief
 • Verbruikerstudie
 • Toerisme
 • CAT
 • Consumer Studies
 • Tourism
 • CAT