Past Exam Paper Sites


Click on a section below to expand it.

GET (Grade 8 & 9):


Grade 8

Lees geskrewe notas in skryfboeke.

Lees geskrewe notas in skryfboeke.

Revise all work in notebook.

Hersien alle werk in notaboek.

Work in DBE book.

Werk in DBO boek.

Revise all work in workbook.

Hersien alle werk in werkboek.

 

Grade 9

Lees geskrewe notas in skryfboeke.

Lees geskrewe notas in skryfboeke.

Revise and work through textbook.

Hersien en werk deur die handboek.

Revise all work in notebook.

Hersien alle werk in notaboek.

Read up and study the following chapter in your textbook.

Lees en bestudeer die volgende hoofstuk in jou handboek.

Read up and study the following chapter in your textbook.

Lees en bestudeer die volgende hoofstuk in jou handboek.

 

Click on a section below to expand it.

FET (Grade 10)


Lees en bestudeer die volgende hoofstuk in jou handboek.

Read up and study the following chapter in your textbook.

 

FET (Grade 11)

Lees voorgeskrewe boek “Droomdelwers” tot die einde van Hoofstuk 6.

Voltooi Plant Biodiversiteit en begin met Diere Biodiversiteit in handboek.

Finish Plant Biodiversity and start with Animal Biodiversity in textbook.

 

FET (Grade 12)